Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Nettselskapene har anledning til å fastsette et avlesningsgebyr for kunder som ikke har en aktiv kommunikajsonsenhet på sin sin nye automatiske strømmåler

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennom vedtak bekreftet at kunder med måler uten automatisk avlesing kan belastes med et årlig gebyr. Gebyret skal dekke de merkostnader nettselskapet vil ha med å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de kundene dette gjelder. NVE har stadfestet at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste som det ikke er rimelig at nettselskapets øvrige kunder betaler for.

Istad Nett vil derfor fra 1.januar 2019 belaste alle kunder uten automatisk avlesing med et årlig gebyr på kr 1 850,- inkl mva. pr målepunkt. Gebyret vil også gjelde kunder med innvilget fritak fra installasjon av AMS-måler.
Vi gjør oppmerksom på at dette beløpet er basert på et foreløpig estimat, og at beløpet kan endre seg i framtiden.

Vennligst ta kontakt med Bratseth booking så raskt som mulig på telefon 416 80 800 mellom kl 08.00 og 16.00 på hverdager eller e-post booking@bratseth.as for å avtale tidspunkt for målerbytte.
Vår utrullingsperiode og avtale med Bratseth AS om bytte av målere pågår til 1.11.2018. Det er derfor svært viktig at du snarest tar kontakt og avtaler tidspunkt for ditt målerbytte.

Dersom du har spørsmål om den nye måleren, eller mulighet for fritak, kan du kontakte Istad Nett sitt kundesenter på telefon 712 13 505 eller sende e-post til booking@istad.no  


Les brevet fra NVE her:  NVE Om avlesingsgebyr