Er strømmen borte?
Ring 71 21 35 05 (hverdager fra 08.00 – 15.30).
Ved hendelser utenom arbeidstid: ring 71 21 36 66.
Med de nye smarte strømmålerne åpner det seg nye muligheter for å få bedre oversikt over strømforbruket ved å koble ekstra utstyr til måleren.

Publisert torsdag 10. januar 2019

Utstyr fra tredjeparts leverandører kobles til måleren via den såkalte HAN-porten. 

På smartmålerne av typen Kamstrup, er HAN-porten plassert via en RJ45-kontakt høyt oppe på måleren. Utstyret kobles til via denne RJ-45 kontakten.

Søknadsskjema

Som standard er HAN-porten stengt, og for å åpne den må hver abonnent kontakte Istad Nett gjennom å fylle ut et skjema og godta noen oppgitte vilkår.

Bestilling av åpning/lukking av HAN-porten må sendes av den personen som er juridisk ansvarlig for abonnementet - den som er strømkunde. Om du bestiller i annet navn, må fullmakt fra personen som er strømkunde sendes til nettservice@istad.no

At det må sendes inn et skjema, er en trygghet for alle abonnenter. Når HAN-porten åpnes, kan det sendes ut informasjon gjennom porten, og da er det viktig at du som abonnent selv tar ansvar for all bruk (og eventuelt misbruk) av data.

Kontakt Istad Nett ved behov for åpning eller lukking av HAN-porten